Finale kwijting: Oud-directeur hoeft geen schadevergoeding te betalen

werknemer aansprakelijk voor schade werkgever

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft recent beslist over de uitleg van finale kwijting in een overeenkomst. Een oud-directeur hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de woningcorporatie waarvoor hij voorheen werkte. De werkgever had schadevergoeding gevorderd voor de schade als gevolg van zijn onrechtmatige handelen. Het Gerechtshof onderschrijft daarmee het oordeel van de rechtbank die de vordering eerder afwees.

Feiten

Sinds 2009 was de man directeur-bestuurder van een woningcorporatie. De corporatie kreeg verontrustende signalen van onregelmatigheden en gaf aan een accountantskantoor opdracht om daar onderzoek naar te doen. Vlak na het instellen van het onderzoek sloten partijen een beëindigingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden werd beëindigd.

Beëindigingsovereenkomst

In de overeenkomst werd aan de voormalige directeur een half jaar salaris en een ontslagvergoeding van Euro 195.000,- toegekend. In de overeenkomst was een bepaling opgenomen over finale kwijting. Die bepaling houdt kort gezegd in dat partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben op grond van de arbeidsovereenkomst, de wijze van beëindiging daarvan en de daarmee gepaard gaande financiële afwikkeling.

Na onderzoek stelt de woningcorporatie de oud-directeur aansprakelijk als gevolg van zijn onjuiste bestuurshandelen en wil de corporatie dat de oud-directeur die schade zal vergoeden. De corporatie vernietigt daarop de beëindigingsovereenkomst op grond van bedrog wat betreft de ontslagvergoeding, afkoopsom vakantiedagen en compensatie van het pensioen. De afgesproken vergoedingen betaalt de voormalige werkgever niet uit. De corporatie meent dat het mogelijk is om de oud-directeur alsnog aan te spreken op eventueel wanbeleid.

Finale kwijting

De corporatie wenst schadevergoeding van zijn oud-directeur, de oud-directeur wil zijn ontslagvergoeding. Het gerechtshof wijst de vorderingen van de corporatie af en sluit aan bij de overeenkomst. Het hof oordeelt dat het niet alleen aankomt op wat de corporatie bij totstandkoming van de overeenkomst beoogde, maar ook hetgeen de oud-directeur daaromtrent heeft begrepen of mocht begrijpen. Uit de feiten of omstandigheden bleek niet dat de corporatie bijvoorbeeld een voorbehoud had gemaakt wat betreffende bestuursaansprakelijkheid.

Het gerechtshof oordeelt dat de bepaling over finale kwijting de vorderingen jegens de oud-directeur in de weg staat. De corporatie gaf nog aan dat tijdens de totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst nog niet duidelijk was dat de oud-directeur zijn bestuurstaak had verzaakt. Dat leidt niet tot een ander oordeel.

Maatwerk

Uit de uitspraak blijkt, uitzonderingen daargelaten, dat de gebruikelijke bepaling over finale kwijting ook daadwerkelijk betekent dat partijen het geschil beëindigd hebben en zij op de gemaakte afspraken niet kunnen terugkomen. De woningcorperatie had zich dat onvoldoende gerealiseerd. Omschrijf het beding daarom zo zorgvuldig mogelijk. U kunt eventueel in het beding expliciet opnemen welke onderwerpen er wel en welke niet onder finale kwijting vallen. Op die manier voorkomt u zoveel mogelijk een discussie over de gemaakte afspraken.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Werknemer is aansprakelijk voor schade werkgever

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.