Ontslag op staande voet vanwege privé internetten

ontslag op staande voet prive internet

De kantonrechter te Amsterdam oordeelde recent over een kwestie waarbij een werknemer werd ontslagen wegens herhaaldelijk internetgebruik op de werkvloer. Het ontslag op staande voet houdt stand.

Feiten

Een verkoopster werkt sinds 2010 in een kledingwinkel. Werkgever heeft in 2016 in een memo medegedeeld dat het niet meer is toegestaan om de mobiele telefoon, IPad, laptop of welk apparaat dan ook waarmee kan worden gebeld, gechat, getext, of dat voor welke vorm van internet dan ook gebruikt kan worden, tijdens werktijd bij zich te hebben. De werkneemster heeft het memo ontvangen en er kennis van genomen.

De verkoopster wordt op 22 december 2016 schriftelijk gewaarschuwd in verband met te laat komen, gebruik van de privetelefoon tijdens werktijd en het achterhouden van artikelen uit de winkelvoorraad voor persoonlijk gewin. In de brief wordt gesteld dat de grens is bereikt en dat herhaling zal kunnen leiden tot ontslag op staande voet. Op 4 februari 2017 ontvangt de verkoopster een laatste waarschuwing vanwege te laat komen.

Op 21 april 2017 komt de leidinggevende naar de winkel en zag dat de verkoopster achter de kassa op het internet bezig was en geen aandacht aan klanten besteedde. Werkneemster heeft ongeveer een half uur allerlei websites bezocht. Werkgever verleent ontslag op staande voet. Werkneemster start een procedure en verzoekt daarin het ontslag op staande voet te vernietigen.

Beoordeling kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever een duidelijk memo heeft opgesteld voor het gebruik van mobiele telefoons en het internet onder werktijd. Verder was de werkneemster meerdere malen gewaarschuwd. Nu zij de regels en de waarschuwingen bij herhaling naast zich neer heeft gelegd, kon de werkgever niet anders meer dan overgaan tot ontslag op staande voet.

Het belang van de werkgever om de regels te handhaven weegt zwaarder dan de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster. De kantonrechter wijst de vorderingen van de werkneemster van de hand.

Daarbij oordeelt de kantonrechter eveneens dat er sprake was van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkneemster. Dat betekent dat de werkneemster geen recht had op de wettelijke transitievergoeding.

Bedrijfsreglement- regels over internetgebruik

In deze zaak houdt het ontslag op staande voet vanwege stelselmatig gebruik van internet onder werktijd aldus stand. Van betekenis daarbij is dat de werkgever duidelijke personeelsregels heeft, de regels werden gehandhaafd en de werkneemster schriftelijk is gewaarschuwd.

Als het gaat om internetgebruik op het werk, dan is het voor werkgevers verstandig om in een reglement schriftelijk vast te leggen wat wel en niet toegestaan is.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Loon stopzetten of opschorten

Lees ook onze blog: Gedraag u netjes op de kerstborrel!

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.