Inbreuk auteursrecht en beeldmerk: Enzo Knol

enzo knol inbreuk auteursrecht

De rechtbank Noord-Nederland heeft Enzo Knol op 1 december 2017 in het gelijk gesteld in de zaak tussen hem en een marktkoopman uit Groningen. De marktkoopman verkocht namaakpetjes en shirts met daarop het logo van Enzo Knol. De marktkoopman maakte inbreuk op het auteursrecht en het beeldmerk van Enzo Knol. Hij moet stoppen met de verkoop van namaakartikelen en is gehouden de door Enzo Knol geleden schade te vergoeden.

Feiten

Enzo Knol exploiteert een Youtube kanaal en een webshop. In die webshop verkoopt hij onder meer T-shirts en petten, die zijn voorzien van zijn naam. Enzo Knol heeft zijn naam als beeldmerk geregistreerd als Benelux beeldmerk. Een Groningse marktkoopman heeft zonder toestemming namaakwaren voorzien van de naam Enzo Knol verkocht. Hij is gesommeerd om de verkoop te stoppen, maar dit heeft niet tot een oplossing geleid.

Inbreuk

Enzo Knol heeft een kort geding aangespannen. Hij voert daarin aan dat door de namaakwaren de reputatie van Enzo Knol zou worden aangetast. De marktkoopman voert inhoudelijk geen verweer. Hij gaf slechts aan dat hij Knol niet kende en daarom te goeder trouw zou hebben gehandeld. Volgens de rechtbank is de aanwezigheid van opzet en/of wetenschap van inbreuk bij de inbreukmaker geen vereiste voor optreden door rechthebbenden van Benelux merken en/of auteursrechten. De marktkoopman is er verantwoordelijk voor dat hij geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom.

Uitspraak

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van inbreuk op de auteursrechten en beeldmerken van Knol op het Knolpower logo. De koopman moet alle activiteiten met betrekking tot de namaakwaren stoppen, op straffe van een dwangsom. De koopman moet verder schriftelijk aangeven hoeveel hij met de verkoop van de namaakartikelen heeft verdiend, zodat op basis daarvan de schadevergoeding kan worden bepaald. Wanneer hij dat weigert kost hem dat Euro 250,- per dag, met een maximum van Euro 5.000,-. Tevens wordt hij veroordeeld in de (hoge) proceskosten van Euro 6.000,-.

Wees bewust van de gevolgen!

In geval u een auteursrecht of een geregistreerd beeldmerk of merkrecht heeft, dan mag een ander dat niet zonder toestemming openbaar maken of verveelvoudigen. Indien dat toch gebeurt, dan is er sprake van een inbreuk. Dat zijn onrechtmatige handelingen, waarvoor u schadevergoeding kunt vorderen. U moet in dat geval de schade begroten. Dat kan bijvoorbeeld, zoals in het voorbeeld van Enzo Knol, door aanspraak te maken op de misgelopen inkomsten. Bijzonder in procedures ter zake auteursrechten is dat je ook de volledige proceskosten in plaats van een vast tarief aan proceskostenvergoeding kunt verhalen op degene die inbreuk maakt. Wees dus alert dat er geen inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechten, maar ben ook alert dat u zelf geen inbreuk maakt. De gevolgen qua schade en (proces)kosten kunnen hoog zijn.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Nieuwe privacywet: bereid uw bedrijf daarop voor!

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.