Het tekenen van een geheimhoudingsverklaring

tips werkgever ontslag vaststellingsovereenkomst

Een geheimhoudingsverklaring kan vaak goed van pas komen. Bijvoorbeeld bij overnames, fusies of samenwerkingsverbanden, maar ook als medewerkers van een bedrijf werken met vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie.

Wat is een geheimhoudingsverklaring?

Een geheimhoudingsverklaring is een contract waarin partijen afspreken om bepaalde informatie niet aan derden te verstrekken of openbaar te maken. Dit document wordt ook wel geheimhoudingscontract, geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) genoemd.

Toepassing van een geheimhoudingsverklaring

Als een werknemer met vertrouwelijke informatie werkt, wordt de geheimhoudingsverklaring veelal in het arbeidscontract opgenomen als een geheimhoudingsbeding. De verplichting om informatie geheim te houden wordt veelal ook opgenomen in een vaststellingsovereenkomst in geval van ontslag, om te voorkomen dat een medewerker na ontslag bedrijfsgevoelige informatie verspreid. De duur van het beding en de boete bij overtreding zijn afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken.

Bij overnames en fusies kan een geheimhoudingsverklaring eveneens belangrijk zijn. Vaak verstrekken partijen elkaar in een overnametraject en onderhandeling informatie die vertrouwelijk dient te blijven. In een geheimhoudingsverklaring wordt in dat geval een forse boete opgenomen ter voorkoming dat dergelijke informatie wordt verstrekt of gedeeld.

Overtreding van een geheimhoudingsverklaring

Het kan lastig zijn om aan te tonen wie de geheimhoudingsverklaring heeft overtreden, vooral als het gaat om een bedrijf met veel medewerkers die allemaal met vertrouwelijke informatie werken. Als een werkgever wel kan aantonen dat er informatie is gelekt door een medewerker, dan kan hij (afhankelijk van wat er is afgesproken) een boete en/of schadevergoeding vorderen.

Bovendien is het belangrijk om in een geheimhoudingsverklaring op te nemen welke informatie niet geopenbaard mag worden. Als dit niet duidelijk is, kan een partij belangrijke bedrijfskennis lekken zonder dat diegene wist dat dit niet was toegestaan. De informatie kan zijn geheime karakter verliezen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer geheime informatie openbaar wordt. In dat geval is het verstandig om in de geheimhoudingsverklaring op te nemen dat er dan geen sprake kan zijn van een wanprestatie.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van zakelijke overeenkomsten.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.