Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhoudersovereenkomst

In een vennootschap kan het zich voordoen dat aandeelhouders onderling afspraken willen maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

Een aandeelhoudersovereenkomst wordt gesloten tussen meerdere aandeelhouders en is een overeenkomst waarin de aandeelhouders bepaalde afspraken met elkaar maken. Ondanks dat het sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst wettelijk niet verplicht is, kan het wel verstandig zijn om belangrijke afspraken tussen aandeelhouders vast te leggen. Zo kunnen toekomstige conflicten en discussies tussen aandeelhouders voorkomen worden.

Verschil tussen statuten en aandeelhoudersovereenkomst

De statuten zijn de belangrijkste bepalingen van een onderneming en zijn geheel openbaar, terwijl een aandeelhoudersovereenkomst alleen bekend is bij de betrokken partijen. Bovendien kunnen de statuten alleen worden gewijzigd met behulp van een notaris, bij een aandeelhoudersovereenkomst is geen notaris nodig. Daarom neemt een onderneming vaak basisregelingen op in de statuten en worden deze regelingen nader uitgediept in een aandeelhoudersovereenkomst.

Een aandeelhoudersovereenkomst gaat niet voor op de statuten. Het kan zijn dat er binnen de onderneming een besluit wordt gemaakt dat voldoet aan de statuten, maar niet aan de aandeelhoudersovereenkomst. In de meeste gevallen geldt het besluit alsnog, ook al is er iets anders in de aandeelhoudersovereenkomst opgenomen.

Gebruikelijke afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst is het gebruikelijk om afspraken te maken over de volgende onderwerpen:

• Dividend;
• Geheimhoudingsbeding;
• Wijze van overdracht van de aandelen;
• Wanneer er een geschil is tussen de aandeelhouders;
• Concurrentiebeding.

Ondanks dat bovenstaande onderwerpen regelmatig worden opgenomen in de meeste aandeelhoudersovereenkomsten, zijn aandeelhouders alsnog geheel vrij om af te spreken wat zij willen. Zoals al eerder werd verteld, een aandeelhoudersovereenkomst is een uitdieping van de statuten. Als de statuten op een bepaald onderwerp al voldoende duidelijkheid verschaffen, is het niet nodig om hierover nog iets af te spreken.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.