WET ERKENNING EN GEZAG; GEZAG OVER KIND NU AUTOMATISCH GEREGELD ALS OUDERS NIET ZIJN GETROUWD

Erkenning van een kind Visie Advocaten Alkmaar

De Tweede Kamer heeft op 24 november 2020 een wetsvoorstel aangenomen waarbij het gezamenlijk gezag voortaan van rechtswege ontstaat door erkenning. Hierdoor hebben niet-gehuwde en niet-geregistreerde partners door de erkenning van het kind automatisch het gezamenlijk gezag. Het voorstel is op 22 maart 2022 na stemming ook door de Eerste Kamer aangenomen. Met de komst van deze wet wordt het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opgeheven.

HUIDIGE REGELING

Wanneer een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben de ouders van rechtswege gezamenlijk gezag. Wanneer de moeder van het kind niet getrouwd is of er geen sprake is van geregistreerd partnerschap, dient de partner het kind eerst te erkennen en vervolgens gezag aan te vragen bij de rechtbank. De ongehuwde of niet-geregistreerde partner van het kind kreeg tot op heden dus niet automatisch het gezag over het kind. Om gezamenlijk ouderlijk gezag te kunnen verkrijgen is bovendien medewerking van beide ouders nodig. De huidige regeling kan in de praktijk problemen geven. Hierbij valt te denken aan de situatie dat de moeder geen medewerking wil geven, de partners uit elkaar gaan of als de moeder komt te overlijden. De andere ouder beschikt dan niet over gezag en kan dit enkel met tussenkomst van een advocaat via de rechter toegekend krijgen.

NOODZAAK WIJZIGING

In de praktijk blijkt dat de ongehuwde of niet geregistreerde partner zich veelal niet bewust is dat met de erkenning van een kind niet direct het gezag wordt verkregen. Door erkenning ontstaat er een familierechtelijke betrekking. De partner heeft een onderhoudsplicht, dat wil zeggen dat de ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van levensonderhoud en de studie van het kind tot de leeftijd van 21 jaren is bereikt. Ook wordt het kind wettelijk erfgenaam en kan de achternaam van de partner worden gekozen. Daarnaast is het ook mogelijk dat het kind de nationaliteit van de partner krijgt. De partner wordt door erkenning echter niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Pas nadat het ouderlijk gezag is geregeld, is het mogelijk om mee te beslissen over onder andere de opvoeding, verzorging en het vermogen van het kind.

WET ERKENNING EN GEZAG

De komst van de nieuwe wet “Wet Erkenning en Gezag” verkleint het risico op problemen door te regelen dat bij erkenning het automatisch gezamenlijk gezag ontstaat (op enkele uitzonderingen na). Hiermee worden ongetrouwde ouders en hun kinderen door de wet net zo goed beschermd als getrouwde ouders en hun kinderen. Wanneer het kind wordt erkend tijdens de zwangerschap krijgen zowel moeder en de partner vanaf de geboorte het gezamenlijk gezag over het kind, net zoals bij gehuwden en geregistreerd partners. Als het kind na de geboorte wordt erkend, dan oefenen de moeder en de partner vanaf de erkenning het gezamenlijk gezag uit.

MOMENT VAN ERKENNING

Erkenning vindt vóór of op een later tijdstip na de geboorte plaats bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

UITZONDERINGEN

De nieuwe wet kent ook een aantal uitzonderingen. Als er sprake is van een voogd, die met de voogdij over het kind is belast, kan er geen automatisch gezag ontstaan. Het gezag ligt in dan bij een derde. Als er al twee ouders zijn met gezamenlijk gezag, is het ook niet mogelijk om met een ander gezamenlijk gezag uit te oefenen. Het gezamenlijk gezag ontstaat dan niet van rechtswege door erkenning. Bovendien geldt het verkrijgen van gezamenlijk verzag door erkenning alleen na intreding van deze wet. Tot dan en in alle voorgaande situaties is de huidige regeling nog van toepassing. Hierover kunt u meer lezen in een eerdere blog.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrechtarbeidsrechthuurrecht en vastgoedbelastingrechtincasso en beslagfaillissementsrechtfamilierechterfrechtcontractrechtverbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.