Tijdelijke huurovereenkomst wordt snel onbepaalde tijd

Tijdelijk huurovereenkomst wordt snel onbepaalde tijd

Tijdelijke huurovereenkomst van woonruimte

Sinds de Wet doorstroming huurmarkt 2015 van kracht is kan de verhuurder maximaal één keer een tijdelijk contract aanbieden aan dezelfde huurder met een maximale tijd van twee jaar. Dit houdt in dat een tweede tijdelijke overeenkomst een contract voor onbepaalde tijd is, ook als het eerste contract bijvoorbeeld maar één jaar heeft geduurd.

Einde tijdelijke huurcontracten

Tijdelijke huurcontracten die zijn afgesloten op of na 1 juli 2016 eindigen automatisch “van rechtswege” nadat de overeengekomen huurperiode is verstreken. Het is wel nodig dat de verhuurder van de woning de huurder hiervan schriftelijk, uiterlijk één maand voor de einddatum, van op de hoogte stelt en het einde bevestigt. De verhuurder kan de huurder hier ook eerder van in kennis stellen, maar dan mag dat niet eerder dan drie maanden voor de overeengekomen huurperiode afloopt.

Aanzegging einde huur

Indien de verhuurder de huurder niet of te laat op de hoogte stelt, dan ontstaat er een contract voor onbepaalde tijd.

Opzegging onbepaalde tijd overeenkomst

Wilt u als verhuurder de onbepaalde tijd overeenkomst alsnog opzeggen, dan moet u gebruik maken van de wettelijke opzeggingsgronden. U leest hier meer over in deze blog. Als huurder kunt u altijd opzeggen, maar u moet dan wel de wettelijke opzegtermijn in acht nemen. Dit is één maand.

Onbepaalde tijd contracten

Wanneer er sprake is van een ‘onbepaalde tijd’ huurcontract, zal er dus niets in de huurovereenkomst staan over het aflopen daarvan op een vooraf vastgesteld moment. Er zijn drie manieren om een onbepaalde tijds huurcontract te krijgen:
1. U krijgt meteen een onbepaalde tijds contract aangeboden;
2. De verhuurder is te laat met het aanzeggen van het einde van het tijdelijke huurcontract;
3. De verhuurder biedt nóg een contract aan na het verstrijken van het tijdelijke huurcontract.

Advies voor huurder

Als u als huurder een tweede tijdelijk contract krijgt aangeboden, dan geldt dit voor onbepaalde tijd.
Een huurder kan een tijdelijk contract ook tussentijds opzeggen. U leest hier meer over in de volgende blog.

Advies voor verhuurder

Er kan maar één keer een tijdelijk huurcontract worden aangeboden. De maximale periode is twee jaar.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.