Opzegtermijn woonruimte

Opzegtermijn woonruimte

Geregeld worden wij door verhuurders of huurders van een woning gebeld met vraag welke opzegtermijn van toepassing is op. De termijnen zijn bij wet bepaald en afwijken is niet toegestaan. In deze blog wordt een overzicht gegeven.

Opzegtermijn verhuurder woonruimte

onbepaalde tijd

Bij de wet is bepaald dat de opzegtermijn voor de verhuurder voor een onbepaalde tijd contract van een woonruimte minimaal drie maanden is en ten hoogste zes maanden. Voor elk jaar dat de huurder langer in de woning woont komt er één maand bij de opzegtermijn. De maximale opzegtermijn is zes maanden.
– De opzegtermijn is drie maanden als de huurder er minder dan een jaar woont.
– De opzegtermijn is vier maanden als de huurder er langer dan één jaar woont.
– De opzegtermijn is vijf maanden als de huurder er langer dan twee jaar woont.
– De opzegtermijn is zes maanden als de huurder er langer dan drie jaar woont.

bepaalde tijd

Een verhuurder kan een bepaalde tijd contract niet eerder opzeggen dan de huurperiode van dat contract.
Een huurovereenkomst in het kader van tijdelijke verhuur woonruimte (maximaal 2 jaar voor zelfstandige woonruimte) hoeft u als verhuurder niet op te zeggen, want die eindigt (automatisch) wanneer de huurtermijn is verstreken. Wél moet u de in de huurovereenkomst opgenomen einddatum aanzeggen.

Opzegtermijn huurder woonruimte

onbepaalde en bepaalde tijd

In alle gevallen is de opzegtermijn voor een huurder van een woonruimte gelijk aan de betaaltermijn. Indien de huurder de huur per maand voldoet, dan is de opzegtermijn één maand. De opzegtermijn is minimaal één maand en maximaal drie maanden. Als er in het huurcontract staat dat de opzegtermijn langer is dan één maand, dan hoeft u zich hier niet aan te houden. De opzegtermijn is ook dan maximaal één betalingstermijn.

Aanzegging einddatum

De verhuurder moet de overeenkomst altijd per aangetekende brief opzeggen. In deze brief vermeldt hij de wettelijke opzeggingsgrond. Voor de opzeggingsgronden verwijs ik u naar de volgende blog. De brief moet binnen de opzegtermijn zijn verstuurd.
Het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd met een minimumduur is slechts eenmaal mogelijk. U leest hierover in de volgende blog.

Niet eens met de opzegging?

Indien u het niet eens bent met de opzegging van de huurovereenkomst, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dan een aangetekende brief naar de verhuurder sturen met de reden waarom u bezwaar maakt tegen de huuropzegging.

Waarborgsom

U kunt (indien van toepassing) de waarborgsom van de woning terugvragen bij de huuropzegging. Als de oplevering goed verloopt, dan heeft u recht op teruggave van de waarborgsom. Indien u de waarborgsom niet terugkrijgt, kunt u deze terugvragen door middel van een aangetekende brief.

Verschillende huurregimes

De blog ziet enkel op woonruimte
De wet maakt onderscheid tussen diverse huurovereenkomsten;
-een woonruimte op grond van artikel 7:233 Burgerlijk Wetboek,
-een bedrijfsruimte op grond van artikel 7:290a Burgerlijk Wetboek en
-een bedrijfsruimte op grond van 7:230 Burgerlijk Wetboek.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.