Geldvordering in kort geding

BKR-registratie verwijderen advocaat Visie Advocaten

Als ondernemer stuurt u facturen aan uw klant of opdrachtgever. Betaalt uw klant de factuur niet? U heeft dan een geldvordering op hem. Een geldvordering kan via een normale procedure (bodemprocedure) worden gevorderd. Echter, duurt dit veelal erg lang. Sommige ondernemingen verkeren in financiële nood en hebben een spoedeisend belang voor een versnelde procedure. Een geldvordering kan ook worden gevorderd in kort geding. Een kort geding is een versnelde procedure voor zaken waarbij, in dit geval de ondernemer, de normale procedure niet wil of kan afwachten.

Vereisten geldvordering kort geding

Indien u als ondernemer uw geldvordering voorlegt in een kort geding, dan komt het verzoek bij de voorzieningenrechter. De rechter kan de geldvordering alleen toewijzen als er aan ondergenoemde drie vereisten is voldaan;

 • de vordering en de omvang van de vordering zijn aannemelijk;
 • er is een spoedeisend belang;
 • er is geen restitutierisico.

Is geldvordering voldoende aannemelijk

Als de geldvordering wordt behandeld door de voorzieningenrechter zal er eerst worden gekeken of de geldvordering voldoende aannemelijk is. Hiermee wordt bedoeld in hoeverre de geldvordering klopt. Dit is ook een vereiste in de bodemprocedure, maar in kort geding is er minder tijd om de aannemelijkheid te bewijzen. Het bewijs van een vordering is lastiger wanneer de gedaagde (de schuldenaar) een goed verweer heeft waarom hij de vordering niet hoeft te betalen.

Spoedeisend belang

Een kort geding is een versnelde procedure. Er moet dus sprake zijn van een zaak waarbij de ondernemer de bodemprocedure niet kan afwachten. Er moet sprake zijn van spoed. Een voorbeeld voor een ondernemer kan zijn dat hij in financiële nood zit. Dat is dan een geldige reden voor een spoedeisend belang.

Restitutierisico

Het restitutierisico is het risico dat de geldvordering niet kan worden terugbetaald, als de rechter in de bodemprocedure de toewijzing van de geldvordering van de kort geding rechter alsnog vernietigt. De geldvordering die dan is ontvangen door de schuldeiser (bijv. ondernemer) moet zij dus wel kunnen terugbetalen. Wanneer de kans te groot is dat de schuldeiser dit bedrag niet meer kan terugbetalen, dan kan dat reden zijn voor de rechter om de vordering in kort geding niet toe te wijzen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.