Mag je een gesprek met werkgever opnemen?

geluidsopname, mag ik een gesprek met werkgever opnemen, opnemen gesprek met werkgever, arbeidsrecht

Regelmatig stelt een werknemer de vraag of hij/zij een gesprek met werkgever mag opnemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een arbeidsconflict of wanneer ontslag dreigt. Heeft de werknemer hiermee een strafbaar feit gepleegd en hoe kijkt de rechter hier tegenaan?

WET

Op grond van de wet is het stiekem maken van een geluidsopname van een gesprek alleen strafbaar als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek. Het plaatsen van afluisterapparatuur is aldus niet toegestaan. Als de werknemer zelf aanwezig is bij het gesprek is het vragen van toestemming om een gesprek op te nemen dus niet vereist. Dit hoeft ook niet vooraf aan werkgever, collega’s of relaties van de werkgever te worden aangekondigd. Een voorwaarde is dus wel dat de werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Een geluidsopname kan (gevoelige) informatie over persoonsgegevens bevatten. In sommige gevallen wordt ook informatie over andere werknemers gedeeld. Op grond van de AVG is een persoonsgegeven “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon”. Dit betekent dat de informatie specifiek over iemand gaat en naar deze persoon te herleiden is. Het maken van een geluidsopname is dan ook aan te merken als een persoonsgegeven en kan in strijd zijn met de AVG.

MAG U DE GELUIDSOPNAME DELEN?

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de werkgever de opname van het gesprek te verspreiden en/of te delen met derden. De opnames mogen alleen voor eigen gebruik dienen, bijvoorbeeld in een ontslagprocedure.

VRIJE BEWIJSLEER

In het civiele procesrecht geldt de zogeheten vrije bewijsleer. Dat betekent dat de rechter beschikt over een aanzienlijke mate van vrijheid bij de waardering van aangeleverd bewijs. Pas indien blijkt dat er sprake is van een schending van de privacy van de werkgever, dan zal de rechter de opname buiten beschouwing laten. Over het algemeen accepteren rechters het stiekem opnemen van een gesprek vrijwel altijd in een civiele zaak. Dat de werknemer een gesprek opneemt of de reden daarvan kan de rechter uiteraard wel meewegen in de beoordeling van het geschil.

ONTSLAG TOCH MOGELIJK?

Bij arbeidsconflicten kan het zo zijn dat de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer verstoord is geraakt. Indien een werknemer besluit heimelijke gesprekken op te nemen, kan dit bijdragen aan een verstoorde arbeidsrelatie wegens gebrek aan vertrouwen. Dit kwam komt ook naar voren in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2018:1169), waarbij de rechter oordeelde dat het maken van een heimelijke opname niet strafbaar is, maar wel heeft geleid tot een verstoring van de arbeidsrelatie. Hierdoor ligt herplaatsing niet in de rede en is het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan ook toegewezen.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.