Koopovereenkomst aandelen

KOOPOVEREENKOMST AANDELEN

In een koopovereenkomst van aandelen worden voorwaarden vastgelegd voor de koop of verkoop van aandelen in een BV of een NV. De levering van de aandelen vindt plaats door een uiteindelijke overdracht van de aandelen. Voor een daadwerkelijke levering van aandelen in een vennootschap is een notariële akte vereist. Deze wijze van overdragen wordt in de praktijk het meest gebruikt voor de uitvoering van een bedrijfsovername.

Bedrijfsovername en koopovereenkomst

Bij een bedrijfsovername dient eerst een koopovereenkomst van aandelen te worden opgesteld. De gehele onderneming kan worden verkocht; de koper neemt hierbij alle rechten en plichten over zoals vergunningen, personeel, overeenkomsten en schulden. In de koopovereenkomst regel je alle belangrijke zaken met betrekking tot de koop, dit bestaat onder andere uit wat er exact wordt gekocht, de koopsom, de wijze van betaling, een non-concurrentie beding, de geheimhouding en eventuele garanties. De koper verkrijgt de eigendom van alle totaal geplaatste aandelen van de verkoper. Lees ook ons artikel over de aspecten van een intentieovereenkomst.

Notariële akte

Bij de koopovereenkomst van de aandelen is er daarnaast nog een akte van de aandelenoverdracht bij de notaris nodig. Deze akte wordt dus opgesteld door de notaris en ook hier staan een aantal belangrijke aspecten van de koopovereenkomst in. De notaris controleert of de aandelen inderdaad eigendom zijn van de verkoper, controleert alles bij de Kamer van Koophandel en werkt het aandeelhoudersregister bij. Dit betekent dat het inschakelen van een notaris verplicht is. Wie de kosten van de notaris betaalt kan onderling worden overlegd.

Due diligence onderzoek bij koopovereenkomst

Voor een succesvolle bedrijfsovername is het verstandig om een “due diligence” onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek analyseert de economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden van een onderneming en brengt hiermee risico’s en kansen van de onderneming in kaart. De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot een aanpassing van de voorwaarden van de overname, zoals een wijziging van de overeengekomen overnameprijs.

Garanties

Bij een koopovereenkomst van aandelen wordt veel aandacht besteed aan het vastleggen van garanties. Garanties zijn bepalingen die een verkoper afgeeft, waarbij hij ervoor instaat dat bepaalde feiten en omstandigheden kloppen (voor zover deze betrekking hebben op de periode voordat de levering van de aandelen in de onderneming heeft plaatsgevonden). De koper doet er goed aan om voor onderwerpen waarover hij zekerheid wil hebben de afspraken over garanties duidelijk vast te leggen. Garanties kunnen betrekking hebben op verschillende onderwerpen en dienen zeer zorgvuldig en juist worden geformuleerd. Op deze manier voorkomt men achteraf onduidelijkheden. Een schending van een bepaalde garantie maakt de verkoper schadeplichtig.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

 

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.