Is de alimentatie voor de ondernemer betaalbaar?

betalingstermijn incasso

Om te bepalen hoeveel alimentatie een ondernemer kan betalen, moet worden nagegaan hoeveel geld er ter beschikking staat of kan staan. Het gaat om huidig én te verwachten inkomen. De ondernemer moet de alimentatie namelijk ook kunnen blijven betalen.

Hoogte alimentatie

De hoogte van te betalen alimentatie is afhankelijk van het inkomen. Van de ondernemer wordt verwacht dat hij/zij de Rechtbank inlicht. Meest belangrijk daarbij is dat er een redelijke inschatting van het toekomstige inkomen wordt gemaakt, aan de hand waarvan de alimentatie wordt vastgesteld.

GEMIDDELDE WINST UIT ONDERNEMING

Van oudsher wordt bij de berekening van alimentatie van een ondernemer gekeken naar de winst uit onderneming. Een ondernemer heeft niet zoals een werknemer een loonstrookje. Het inkomen van een ondernemer is de winst uit de onderneming. Dit inkomen kan jaarlijks sterk verschillen. Het ene jaar is beter dan het andere jaar. Rechters gaan dan ook uit van de gemiddelde winst van de laatste drie jaar. In procedure nemen ondernemers vaak de stelling in dat er moet worden afgeweken van deze gemiddelde winst, omdat dit niet reëel zou zijn. Toekomstverwachtingen van de onderneming kunnen van belang zijn. Soms kan niet alle winst uit de onderneming worden getrokken. De onderneming komt dan in gevaar.

Winst uit het verleden

Blindstaren op de gemiddelde winst uit het verleden is, anders dan voorheen, onvoldoende. In de crisistijd liepen winsten terug en was deze niet altijd beschikbaar. Er moet worden gekeken naar de daadwerkelijke geldstromen en liquide middelen.

Bewijslast bij de ondernemer

De ondernemer moet aantonen hoe de financiële vlag erbij hangt. Er moet in de procedure duidelijk worden gesteld en onderbouwd dat de verzochte alimentatie niet of niet langer kan worden voldaan. Indien u als werknemer uw baan bent verloren of uw inkomen om andere reden is gedaald, is het mogelijk de alimentatie opnieuw te laten bepalen door de Rechtbank.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Meer kindgebonden budget, minder partneralimentatie?

Lees ook onze blog: Week van de scheiding

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.