Wordt de eigenaar van een vakantiewoning niet te veel belast?

forensenbelasting vakantiewoning

In de afgelopen jaren heffen steeds meer gemeenten forensenbelasting. Bovendien is de werking van de forensenbelasting in de afgelopen jaren opgerekt. De eigenaar van een vakantiewoning krijgt met veel belastingen te maken.

Een veelgehoord argument ter voorkoming van forensenbelasting is dat de eigenaar reeds toeristenbelasting betaald. Volgens rechtspraak is een dergelijke samenloop van belastingen toegestaan. Dit is echter niet de enige samenloop van  belastingen. De eigenaar van een vakantiewoning wordt veelal aangeslagen voor vijf gemeentebelastingen en betaalt in het merendeel van de gevallen meer gemeentebelasting dan een inwoner van de gemeente. Dat knelt aangezien de eigenaar van de vakantiewoning meestal een recreant is die niet of nauwelijks in de vakantiewoning verblijft.

Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die niet in de gemeente ingeschreven staan, maar die meer dan 90 dagen per jaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Het doel van deze belasting is personen die relatief veel in de gemeente verblijven te laten meebetalen aan de voorzieningen van de gemeente. Indien de eigenaar de vakantiewoning minder dan 90 dagen beschikbaar houdt wordt er geen forensenbelasting geheven. Indien de eigenaar de vakantiewoning verhuurt, althans voor verhuur ter beschikking stelt aan een verhuurder of verhuurbemiddelaar dan is er – los van de 90 dagen – geen sprake van forensenbelasting. In de rechtspraak gaan veel zaken over het al dan niet beschikbaar houden van de woning. 

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven van toeristen die in de gemeente verblijven. De toeristenbelasting zal vrijwel altijd via de eigenaar van de vakantiewoning dan wel beheerder van een vakantiepark worden betaald. De hoogte van de toeristenbelasting kan per gemeente verschillen.

Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting (OZB) bestaat uit een belasting voor de eigenaar en een belasting voor de gebruiker van de woning. Deze belasting dient evenals de forensenbelasting voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen.

Rioolheffing en afvalstoffenheffing

De inwoner van een gemeente en de eigenaar van een vakantiewoning betalen in de regel rioolheffing en afvalstoffenheffing. 

Samenloop van belastingen

Een eigenaar van een vakantiewoning betaalt verschillende belastingen in de gemeente waar de vakantiewoning gevestigd is. Daarnaast zal diegene gemeentebelasting voldoen in de gemeente waar zijn/haar hoofdverblijf staat. Ik neem als voorbeeld een willekeurige gemeente, De Friese Meren (De Fryske Marren). Binnen deze gemeente zijn een groot aantal vakantiewoningen en vakantieparken. Uitgaande van een (vakantie)woning met een WOZ waarde van Euro 200.000,- is er sprake van de volgende samenloop aan belastingen (2017). De waterschapsbelasting laat ik buiten beschouwing.

Recreant Inwoner
Onroerende
zaaksbelasting
€ 618,- € 618,-
Rioolheffing € 108,- € 186,-
Afvalstoffenheffing € 192,- € 192,-
Forensenbelasting € 654,-
Toeristenbelasting
(€ 1,- per nacht,
stel 6 maanden
verhuur)
€ 182,-
Totaal € 1.754,- € 996,-

 

Hieruit blijkt dat een eigenaar van een vakantiewoning een aanzienlijk hoger bedrag aan gemeentebelastingen betaalt dan een inwoner van dezelfde gemeente die daar zijn/haar hoofdverblijf heeft.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Forensenbelasting en wat u er tegen kunt doen

Lees ook onze blog: Forensenbelasting en eigen gebruik

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.