Korte termijnen bij beroep of verzet tegen uitspraak faillissement

betalingstermijn

Uitspraak faillissement

Een faillissement kan worden aangevraagd op eigen verzoek (de zogenaamde eigen aangifte) of op verzoek van schuldeisers. Het verzoek tot faillietverklaring wordt bij de rechtbank ingediend. Een rechter zal vervolgens beoordelen of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. In de rechtspraak is het vereiste aangenomen dat een schuldenaar pas in een dergelijke toestand verkeert, indien hij meer dan één schuldeiser onbetaald laat. Dit wordt ook wel het pluraliteitsvereiste genoemd.

In verzet of in beroep tegen uitspraak

In de meeste gevallen doet de rechter direct uitspraak. Als u of uw onderneming failliet wordt verklaard en u bent het niet eens met de uitspraak (het vonnis) dan kunt u in verzet of in beroep tegen het vonnis. Als u niet aanwezig bent geweest op de zitting dan moet u in verzet komen en bent u wel op de zitting geweest dan moet u in beroep. Voor beide procedures geldt dat bijstand van een advocaat verplicht is.

Termijnen

De termijnen voor het in verzet of beroep gaan tegen een vonnis zijn erg kort. Indien u in verzet wenst te komen tegen het vonnis, moet dat binnen 14 dagen na de uitspraak. De termijn om in beroep te gaan, is nog korter. Het beroep moet worden ingediend binnen 8 dagen na de uitspraak. In beide gevallen is het dus raadzaam om snel te handelen en u tijdig te laten adviseren.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.