Digitaal procederen verplicht vanaf 1 september 2017

digitaal procederen dagvaarding

De digitalisering van de rechtspraak komt steeds dichterbij. Per 1 september 2017 is het digitaal procederen verplicht in handelszaken met een belang vanaf Euro 25.000 bij de rechtbanken Midden-Nederland (Utrecht) en Gelderland.

Oproepingsbericht in plaats van dagvaarding

Het starten van een procedure door middel van een dagvaarding verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt het oproepingsbericht. Dit gaat als volgt in zijn werk. Ofwel de advocaat van de eisende partij stelt een procesindeling op via Mijn Rechtspraak. Op die manier wordt er een oproepingsbericht aangemaakt en start de procedure. Ofwel de eisende partij laat het oproepingsbericht via de deurwaarder betekenen en dient de zaak daarna digitaal in bij de rechtbank. De procedure wordt tevens vereenvoudigd. De procedure bestaat uit één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling (zitting), waarna de rechter uitspraak doet.

Invoering in fases

Digitaal procederen wordt gefaseerd ingevoerd. De bedoeling is dat vanaf het voorjaar van 2018 bij alle rechtbanken de vorderingsprocedure verplicht digitaal plaatsvindt. Vorderingen in kantonzaken, hoger beroep, kort geding en verzoekschriftprocedures zullen later volgen. Verplicht digitaal procederen zal ook bij andere rechtsgebieden zoals bestuursrecht en strafrecht in fases worden ingevoerd. Per onderwerp is er eerst een pilotfase.

KEI

Vijf jaar geleden heeft de Raad voor de rechtspraak een programma uitgestippeld om de rechtspraak te moderniseren. Met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is er wetgeving ontwikkeld om de overstap van papier naar digitaal mogelijk te maken. In de afgelopen jaren zijn er verschillende pilots geweest en is de invoering enkele keren uitgesteld. Alle stukken in de procedure worden digitaal aangeleverd en partijen kunnen digitaal de procesvoortgang volgen. Dit alles via een veilig en toegankelijk systeem.

Bekijk de korte voorlichtingsfilm van de Rechtspraak over de invoering van het digitaal procederen.

Op de website van de Rechtspraak staan verdere berichten over modernisering van de rechtspraak.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.