Contract opstellen

Contractsvrijheid

In Nederland kennen we contractsvrijheid. Dat houdt in dat u vrij bent om te beslissen of u een overeenkomst aangaat, met wie u de overeenkomst aangaat en dat u over de inhoud van het contract kan beslissen. De vorm is in veel gevallen vrij. De wet legt wel een aantal beperkingen op. Dit maakt dat u het beste in overleg met een advocaat een contract kunt opstellen. Op deze manier probeert u discussies of geschillen in de toekomst voorkomen.

Contract of overeenkomst

Niet iedereen gebruikt het woord overeenkomst. De volgende woorden komen in de praktijk ook voor; afspraak, akkoord, akte, convenant, deal, koop, regeling, schikking, verbintenis, of vergelijk. In alle gevallen wordt bedoeld dat twee of meer partijen tot afspraken zijn gekomen. Er zijn mondelinge en schriftelijke overeenkomsten.

Schriftelijke overeenkomst

Een contract is een officieel papier met afspraken waaraan betrokkenen zich moeten houden. In een document kan worden weergegeven wat tussen partijen is overeengekomen. Een contract is ondertekend, waarmee de partijen afspreken om zich te houden aan de verplichtingen die uit het contract voortvloeien.

Mondelinge overeenkomst

Mondelinge overeenkomsten zijn net zo rechtsgeldig als schriftelijke overeenkomsten. Er kan echter discussie ontstaan over de inhoud van de afspraken. De partij die zich op de overeenkomst beroept kan een bewijsprobleem hebben. Over het algemeen is het beter als de afspraken worden genoteerd.

Dwingend recht

Partijen mogen in principe zelf bepalen met wie zij in zee gaan en welke afspraken zij willen maken. De wet kent regelend en dwingend recht. Van dwingend recht mag niet worden afgeweken. Als er in een overeenkomst afspraken worden gemaakt dit tegen dit recht in gaan is er probleem bij de nakoming. Sommige afspraken zijn zelfs verboden. Het is daarom beter om voor het sluiten van de overeenkomst na te gaan of de rechten en plichten wel van kracht zijn en blijven.

Voorbeelden van overeenkomsten

  • Arbeidsovereenkomst;
  • Vaststellingsovereenkomst;
  • Koopovereenkomst;
  • Huurovereenkomst;
  • Aanneming van werk;
  • Overeenkomst van opdracht.

Juridisch advies

Indien u meer wilt weten over het opstellen van een contract, dan kunt u contact met ons opnemen. Heeft u juridisch advies nodig of zoekt u een advocaat om u in een procedure bij te staan, dan kunt u ons bereiken. Ons kantoor is gevestigd in Alkmaar.

HEEFT U JURIDISCHE HULP NODIG?

DE ADVOCATEN VAN VISIE ADVOCATEN ADVISEREN EN PROCEDEREN OP EEN DESKUNDIGE, PROACTIEVE EN VERFRISSENDE MANIER.​​

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.