Verjaring van een belastingschuld

verjaring belastingschuld verjaren belastingdienst

Een belastingschuld kan verjaren. Als de belastingschuld is verjaard, kan de belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. Met andere woorden, de belastingplichtige hoeft de belastingschuld dan niet meer te betalen. Wanneer is een belastingschuld verjaard? Hieronder leggen wij het aan u uit.

Verjaring

Uit artikel 4:104 lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) volgt dat de rechtsvordering tot betaling van een betaling van een belastingschuld vijf jaar nadat de betalingstermijn is verstreken. Nadat de belastingschuld is verjaard, is er sprake van een natuurlijke verbintenis. Dat betekent dat de belastingplichtige de belastingschuld kan en mag betalen, maar daartoe niet meer gehouden kan worden. Indien de belastingplichtige de verjaarde belastingschuld betaalt, geldt die betaling niet als onverschuldigd. De belastingplichtige krijgt het betaalde belastingbedrag aldus niet terug. Na verjaring kan de belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen. De belastingdienst kan de belastingschuld niet verrekenen of dwangbevelen opleggen. De verjaringstermijn van vijf jaar gaat aldus lopen nadat de betalingstermijn is verstreken.

Stuiting van verjaring

De verjaringstermijn van vijf jaar gaat lopen nadat de betalingstermijn is verstreken. Er volgt een belastingaanslag, waarin staat vermeld binnen welke termijn de aanslag moet zijn betaald. Wanneer die betalingstermijn verstreken is, start de verjaringstermijn van vijf jaar. Na vijf jaar is de belastingschuld verjaard. Echter, de verjaringstermijn kan worden gestuit. Het afbreken van een lopende verjaring wordt stuiting genoemd. Na stuiting gaat er op grond van artikel 4:110 AWB een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar lopen.

De belastingdienst kan de verjaring stuiten door het instellen van een vordering door middel van het starten van een gerechtelijke procedure of door erkenning van de belastingplichtige. De belastingdienst kan de verjaring ook stuiten door het versturen van een aanmaning, een beschikking tot verrekening, een dwangbevel op te leggen of ten uitvoer te leggen. Dit volgt uit artikel 4:106 AWB.

Uitstel van betaling

Indien aan de belastingdienst uitstel van betaling is verleend, dan wordt de verjaringstermijn verlengd met de tijd dat de belastingplichtige uitstel van betaling heeft. Dit blijkt uit artikel 4:111 AWB.

De belastingdienst kan de verjaring van een belastingschuld op verschillende manieren stuiten. Niettemin kan het jaren duren voordat de belastingdienst een belastingschuld invordert, met als gevolg dat de belastingschuld of een deel ervan verjaard is.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Belastingdienst moet aantonen dat aanslag is ontvangen

Erkenning van een kind Visie Advocaten Alkmaar
Familierecht

ERKENNING VAN EEN KIND

Als de vader het kind erkent, is hij juridisch de vader en ontstaan er bepaalde rechten en plichten. Aan juridische personen die de wet als

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!