Belet en ontstentenis

Wat is Belet en ontstentenis

Belet en ontstentenis zijn twee termen die staan in statuten en regelingen. Het gaat bij beide termen om de afwezigheid van een bestuurder. Bij belet kan of mag de bestuurder zijn functie tijdelijk niet uitoefenen en er is sprake van ontstentenis als de bestuurder niet langer in functie is.

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.