Wat is Voogdij

Wanneer iemand die gezag over een kind uitoefent, zelf die verantwoordelijkheid niet heeft, noemen wij dat voogdij. Met andere woorden: Guardian Ad Litem (GAL) is een advocaat die de belangen van kinderen behartigt in rechtszaken tegen hun ouders of anderen die hen ervan beschuldigd hebben hen emotioneel/lichamelijk schade toe te brengen; zij kunnen echter geen beslissingen nemen namens deze cliënten totdat zij daarvoor toestemming hebben gekregen van één van de partijen die betrokken zijn bij deze rechtshandeling tussen twee partijen waarbij er sprake is geweest van verwaarlozend gedrag ten opzichte van dierbaren dat emotioneel leed veroorzaakt heeft dat resulteert in lichamelijk leed

Wat is een voogd

Een voogd is iemand die wettelijk voor een kind mag zorgen als de ouders dat niet meer kunnen. Dat kan zijn omdat de ouders zijn overleden, of omdat zij niet meer in staat zijn voor het kind te zorgen.

Wanneer de situatie om een voogd vraagt, is het belangrijk te weten dat dit iedereen kan zijn die ouder is dan 18 jaar en niet onder voogdij staat of aan een geestelijke stoornis lijdt. De benoeming geschiedt ofwel door eigen keuze, ofwel door henzelf in een gerechtelijke procedure indien gewenst; als alternatief kunnen twee personen samen de verantwoordelijkheid overeenkomen (gezamenlijke voogden).

Wanneer wordt er een voogd benoemd?

Een voogd wordt meestal benoemd als er sprake is van een bijzonder situatie:
  • Als beide ouders overleden zijn.Ouders kunnen in hun testament of in een notariële akte één persoon als voogd of twee personen als gezamenlijke voogden aanwijzen. Een voogd moet wel bereid zijn het gezag op zich te nemen.Het is dus van groot belang dat de ouders vooraf met de testamentair voogd bespreken dat hij in het testament of in een notariële akte wordt opgenomen. Iemand kan namelijk nooit tegen zijn wil voogd worden.Pas als een voogd wordt benoemd door de rechter, bijvoorbeeld na het overlijden van beide ouders, beslist de voogd of hij de aanwijzing aanvaardt. De voogd moet dan een bereidverklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank.
  • Als de ouders onbevoegd zijn tot gezag (bijvoorbeeld een minderjarige moeder).
  • Als de ouders ontheven zijn van het gezag of ontzet zijn uit het gezag.
  • Als het gaat om een alleenstaande minderjarige asielzoeker (AMA).

Wanneer eindigt de voogdij?

De voogdij eindigt wanneer het kind 18 jaar wordt. Bovendien kan het ook beëindigd worden omdat een of beide ouders het gezag terugkrijgen nadat zij eerder in de procedure ontzet waren uit het ouderlijk gezag; dit gebeurt als rechters bepalen dat die oorspronkelijke moeders/vaders weer bekwaam genoeg zijn om dat te doen na een periode waarin hun bekwaamheid door de wet was ingetrokken (zoals veroordeelde misdadigers).

 

Het doorlopen van een familierechtelijke procedure kan zwaar zijn. U heeft iemand aan uw zijde nodig die begrijpt wat u doormaakt en die u kan helpen het best mogelijke resultaat te bereiken.
Neem vandaag nog contact met ons op voor consultatie!
Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.