Salaire differé

Wat is Salaire differé

Een kind, stiefkind, pleegkind, behuwdkind of kleinkind van de erflater dat in het huishouden van de erflater of het door erflater uitgeoefende beroep of bedrijf gedurende zijn meerderjarigheid werk heeft verricht, zonder hiervoor een (passende) vergoeding te hebben ontvangen, kan aanspraak maken op betaling van een vergoeding.

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.