Zorgplicht werkgever

Wat is Zorgplicht werkgever

U hebt een zorgplicht voor uw werknemers. De wet bevat verplichtingen die de verantwoordelijkheid van werkgevers concreet maken, zoals ervoor zorgen dat zij veilig en gezond kunnen werken – dat betekent dat u alles moet doen wat in uw macht ligt om dat te laten gebeuren!

Zorgplicht werkgever in de wet

In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek staat:

‘De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.’

Er zijn een aantal manieren om werknemers veilig te houden op het werk. U moet hun de juiste uitrusting geven en instructies voor het juiste gebruik ervan, en u moet ervoor zorgen dat uw werkplek vrij is van potentiële gevaren zoals scherpe voorwerpen of giftige stoffen die verwondingen kunnen veroorzaken als ze per ongeluk (of zelfs expres) worden ingeslikt.

Bent u een werkgever die er zeker van wil zijn dat zijn/haar bedrijf voldoet aan de arbeidswetgeving?
Neem vandaag nog contact met ons op!

Relevante begrippen -

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.