Loonbetalingsverplichting

Wat is Loonbetalingsverplichting

De werkgever is verplicht om het loon aan de werknemer door te betalen indien de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, zwangerschap en bevalling. De werknemer heeft de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid recht op 70% van het laatst verdiende loon. Het eerste jaar moet minimaal het minimumloon worden uitbetaald.

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.