Gezagsverhouding / Gezagsrelatie

Wat is Gezagsverhouding / Gezagsrelatie

Een beslissend kenmerk voor het wel of niet bestaan van een dienstbetrekking. Zij is aanwezig indien er een hiërarchische relatie bestaan tussen de werkgever en de werknemer, waarbij de werkgever (in)direct invloed uitoefent op de door de werknemer verrichte arbeid. De werknemer is ondergeschikt aan de werkgever.

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.