Hoe krijg ik mijn vordering betaald?

Door Manon Groot 23 juli 2019

Hoe krijg ik mijn vordering betaald?

Juridisch advies

Ieder bedrijf heeft wel eens een klant die niet betaalt, maar hoe zorg je ervoor dat de klant de vordering alsnog voldoet? Er zijn eerst een aantal stappen die u zelf kunt zetten. Ik vertel u hierover in deze blog.

Factuurvereisten

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een factuur moet voldoen. De contractpartijen, het product of de te verlenen dienst, het te betalen bedrag, de omzetbelasting, de betalingstermijn zijn allemaal zaken die duidelijk moeten blijken uit de factuur. Indien de factuur en de achterliggende opdracht of offerte onduidelijk is, kan dat uiteindelijk problemen opleveren bij het incasseren van de vordering.

Betaaltermijn

De betaaltermijn is van belang. Dit is namelijk de uiterste termijn waarop de klant moet hebben betaald. Vaak kiest men een betalingstermijn van 14 dagen.

Betalingsherinnering

Als deze termijn is overschreden kunt u op dag vijftien een herinnering sturen. Vervolgens kunt u nog een tweede herinnering sturen na de derde week op dag 21. Indien de vordering dan nog steeds niet is betaald, kunt u de klant bellen en mondeling over de openstaande factuur en de betalingsherinnering informeren. Met kans vindt de betaling alsnog plaats. Indien de betaling uitblijft, raad ik u aan om contact op te nemen met een incasso advocaat aan wie u de inning overdraagt. De advocaten van ons kantoor staan u graag bij.

Incasso advocaat

Een incasso advocaat stuurt de klant eerst een correcte sommatiebrief, ook wel de veertiendagenbrief genoemd, met de betreffende openstaande facturen bijgevoegd. Deze brief wordt eveneens een ingebrekestelling genoemd. Met deze brief geeft de advocaat aan de klant een laatste redelijke termijn om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Als de betaling van de klant nogmaals uitblijft is de klant in verzuim. De incasso advocaat stelt in overleg met u de dagvaarding op en start de procedure bij de rechtbank. Afhankelijk van de hoogte van de vordering wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de kantonrechter.

Buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente

De sommatiebrief noemt de gevolgen voor de klant wanneer hij de vordering niet alsnog betaalt.  Conform een uitspraak van de Hoge Raad moet naast de hoofdsom ook de verschuldigde rente en de buitengerechtelijke incassokosten worden genoemd en gevorderd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die u maakt, omdat de klant zijn rekening niet op tijd betaald. Bijvoorbeeld de advocaatkosten voor het sturen van de ingebrekestelling.

Beslag leggen

Indien nodig kunnen wij een incassoprocedure starten en kunnen wij beslag leggen ter verzekering van verhaal. Wij zullen de rechter om toestemming vragen. Daarna legt de deurwaarder het beslag, waardoor de niet betalende klant niet meer vrij over zijn eigendommen kan beschikken.

Hetgeen waar beslag op kan worden gelegd is uw loon of bankrekening. Ook is beslag op spullen mogelijk. Uw woning, auto, inboedel en zelfs uw huisdieren kunnen in het beslag vallen. Niet alle goederen zijn vatbaar voor beslag. In de wet staat een beperkt aantal zaken genoemd waarop de deurwaarder geen beslag mag leggen (zie ook: Beslag op uw bedrijfsauto?).

Voorkomen van een openstaande vordering

Er zijn manieren om te zorgen dat het risico op een openstaande vordering beperkt is. U kunt verzoeken om een aanbetaling of betaling van het volledige bedrag. Of u kunt verzoeken om zekerheid, zoals een borgstelling of een bankgarantie. In die zin kunt u zelf enige invloed hebben op het verloop van de betalingen en kunt u mogelijk incasso problemen voorkomen.

Hulp nodig?

Voor meer informatie over het incasseren van uw openstaande vordering, het leggen van beslag en het voorkomen van openstaande vorderingen kunt u contact opnemen met de incasso advocaten van Visie Advocaten.

Lees ook:

Beslag op uw bedrijfsauto?

Overeenkomst op een bierviltje?

Inspirerend? Deel dit bericht!

Toestemming ouder voor vakantie buitenland

Door Tijn Buers Bakker 28 juni 2019

Verder lezen