Het verwijderen van een BKR-registratie

BKR-registratie verwijderen advocaat Visie Advocaten

Een BKR-registratie kan het aangaan van een hypotheek of nieuwe lening blokkeren. De vraag is of en zo ja hoe u een BKR-registratie laten verwijderen?

Wanneer krijgt u een BKR-registratie?

De Stichting BKR brengt leningen van alle Nederlanders in kaart. Alleen leningen met een hoogte van minimaal € 250,- worden geregistreerd.

Wat is het doel van de BKR-registratie?

Het doel van het BKR-systeem is om u te beschermen tegen schulden die u eigenlijk niet kunt betalen. Maar de registratie kan u ook gaan tegenwerken. Dit doet zich meestal pas voor nadat u de schuld heeft afgelost. U loopt tegen de registratie aan als u weer geld wilt lenen, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek of een ander soort lening. U voelt zich dan niet beschermd, maar juist belemmerd.

Hoelang blijft de BKR-registratie zichtbaar?

Een BKR-registratie blijft staan zolang u nog de schuld heeft. Zodra u de schuld heeft afbetaald, blijft de registratie nog 5 jaar staan. Hoelang de registratie dus blijft staan is in beginsel aan u. De vijfjaarstermijn gaat lopen vanaf het moment dat u het laatste deel van uw schuld heeft voldaan. Kredietverstrekkers zien het BKR als een toetsing. Indien u een positieve registratie heeft, dan zal de kredietverstrekker zien dat u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit geeft een betrouwbaar beeld van u. Een negatieve registratie laat een ander beeld zien.

Kan uw BKR-registratie vroegtijdig worden verwijderd?

Indien u een negatieve registratie heeft, kunt u door kredietverstrekkers worden gezien als een risico omdat u in het verleden niet aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Er is een mogelijkheid om uw BKR-registratie vroegtijdig te laten verwijderen. Bij de rechtbank dient u een verzoek in tot het verwijderen van de registratie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing.

Naar de rechter

Een persoon van wie gegevens geregistreerd zijn kan een verzoek bij de rechtbank indienen om degene die de persoonsgegevens heeft geregistreerd (een bank of andere financiële instelling) deze te laten verwijderen.
De rechter maakt een belangenafweging waarin zij de twee beginselen “proportionaliteit” en ”subsidiariteit“ toetst. Is het middel van de BKR-registratie niet onevenredig met het te dienen doel? Kan dit doel in redelijkheid niet op een andere, voor de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige, manier worden verwezenlijkt?

De beoordeling door de rechtspraak

De uitkomst van de zaak is afhankelijk van meerdere factoren. De feiten en omstandigheden worden bekeken. Uit de rechtspraak blijkt dat rechters in veel gevallen de navolgende punten mee laten wegen in hun afweging;
• Wat is de hoogte van de schuld;
• Hoe is de schuld ontstaan;
• Is de schuld al volledig afgelost;
• Hoelang geleden is de schuld afgelost;
• Zijn er in de periode daarna nieuwe schulden ontstaan;
• Hoe is de huidige financiële situatie;
• Hoelang is er al sprake van een stabiele financiële situatie;
• Is er een belang bij het kopen van een woning;
• Is er een belang bij de verwijdering van de BKR-registratie.

Hulp bij de procedure bij de rechtbank

Indien u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar de registratie u belemmert kunnen wij voor u de procedure aanhangig maken. In het processtuk zullen onder andere de voornoemde punten worden verwerkt en zal worden onderbouwd waarom de registratie zo moeten worden verwijderd.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Aandeelhoudersovereenkomst
Contractenrecht

Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst

In een vennootschap kan het zich voordoen dat aandeelhouders onderling afspraken willen maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Wat is een aandeelhoudersovereenkomst? Een

geheimhoudingsverklaring
Contractenrecht

Het tekenen van een geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring kan vaak goed van pas komen. Bijvoorbeeld bij overnames, fusies of samenwerkingsverbanden, maar ook als medewerkers van een bedrijf werken met vertrouwelijke of

Heeft u een juridische vraag?

Wij bellen u binnen één werkdag terug!