Wie krijgt de hond? Verdeling van huisdieren bij scheiding

Omdat een dier geen duidelijke mening heeft, worden dieren als objecten gezien. Dieren zijn dan wel geen zaken, maar de wettelijke bepalingen over zaken zijn in beginsel wel op dieren van toepassing. Een hond is volgens de wet een roerende zaak (object) en dus onderdeel van de inboedel. Een hond of kat is bij de verdeling juridisch gezien dus feitelijk hetzelfde als een bank of een kast.

In het geval van echtscheiding kunt u kijken naar welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is om zo te bepalen wie de officiële eigenaar van de hond is. De datum van het huwelijk én de datum waarop de hond is gekocht of gekregen is daarbij van belang.

Gemeenschap van goederen?

Sinds 1 januari 2018 vallen niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen.

Als u vóór 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u meestal gehuwd in een algehele gemeenschap van goederen. Alle bestaande (voor het huwelijk verkregen) en toekomstige (in het huwelijk verkregen) bezittingen en schulden zijn van u en uw ex-partner samen.

Als u ná 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u meestal gehuwd in een beperkte gemeenschap van goederen. De bezittingen en schulden die voor het huwelijk alleen van u waren, blijven enkel van u. Alleen de bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt, worden van u en uw ex-partner samen en zullen bij de scheiding moeten worden verdeeld.

Uw situatie?

Door het intreden van deze nieuwe regeling, zijn er verschillende situaties mogelijk. Middels het volgende overzicht, waarin de meest voorkomende situaties staan omschreven, kunt u nagaan of de hond van u, uw ex-partner of u beiden is én of de hond moet worden verdeeld.

Situatie 1: U bent voor 1 januari 2018 getrouwd. U of uw ex-partner had voor het huwelijk de hond al in bezit. U en uw ex-partner zijn mede-eigenaar geworden door huwelijk. De hond zal moeten worden “verdeeld”.
Situatie 2: U bent voor 1 januari 2018 getrouwd. U heeft samen met uw ex-partner in het huwelijk de hond gekocht. U en uw ex-partner zijn direct mede-eigenaar geworden. De hond zal na het huwelijk moeten worden “verdeeld”.
Situatie 3: U bent na 1 januari 2018 getrouwd. U heeft samen met uw ex-partner een hond gekocht in het huwelijk. U en uw ex-partner zijn mede-eigenaar. De hond zal na de scheiding moeten worden “verdeeld”.
Situatie 4: U bent na 1 januari 2018 getrouwd. U had de hond al voor het huwelijk. De hond is en blijft van u alleen. De hond hoeft u na de scheiding niet te verdelen, omdat uw ex-partner geen eigenaar is.

Is de hond de dupe van de scheiding?

Valt uw situatie onder 4, dan hoeft u uw huisdier dus niet met uw ex-partner te verdelen.
Dit komt omdat de nieuwe regeling heeft bepaald dat al uw bezittingen van voor het huwelijk, na het huwelijk niet verdeeld hoeven te worden.
U en de hond blijven ook na de scheiding samen, tenzij u natuurlijk anders besluit. U kunt het eigendom ook geheel overdragen aan uw ex-partner. U kunt er ook voor kiezen dat de ex-partner de hond blijft ziet of afspreken dat de hond gezamenlijk bezit wordt. U bent hier vrij in.

Valt uw situatie onder 1, 2 of 3? In een volgend blog zal ik u informeren over de “verdeling”.
Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe kunt u dit regelen?
Hier zijn bijzondere regels voor aangezien de verdeling van een hond niet te letterlijk kan worden genomen. De hond mag natuurlijk niet doormidden worden gezaagd. Het zou dierenmishandeling zijn en ingaan tegen het welzijn en de gezondheid van het dier.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.