Wet arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste wijzigingen

wet AVB privacy wetgeving

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet bevat een aantal maatregelen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Het zijn nieuwe regels omtrent ontslag, flexwerken, payrolling en WW-premie. De nieuwe wet zal per 1 januari 2020 in werking treden. De belangrijkste maatregelen zetten wij op een rij.

Aanpassing van het ontslagrecht

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Op dit moment is ontslag alleen mogelijk als volledig voldaan wordt aan één van de acht ontslaggronden. Als de rechter oordeelt dat aan één van de criteria van een ontslaggrond niet is voldaan, is geen sprake van een redelijke grond voor ontslag. Deze negende nieuwe ontslaggrond maakt het mogelijk om verschillende ontslaggronden te combineren. Wordt deze cumulatiegrond gebruikt, kan de rechter een extra vergoeding aan de werknemer toekennen ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Transitievergoeding

Onder de huidige regelgeving is het zo dat een transitievergoeding hoeft te worden betaald als een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. Nadat de nieuwe wet in werking is getreden krijgen werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. De transitievergoeding bedraagt over de gehele duur van het dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De hogere opbouw bij dienstverbanden langer dan tien jaar wordt afgeschaft. Daarnaast worden kleine werkgevers gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid of bij beëindiging van het bedrijf.

Ketenregeling

De mogelijkheid om tijdelijke contracten te sluiten (de ketenregeling) verruimt. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan voordat recht op een vast contract ontstaat. Dat wordt drie jaar. Het is dus (weer) mogelijk om drie keer een jaarcontract af te sluiten.

Payrolling

Werknemers die in dienst zijn bij een payrollbedijf krijgen op grond van de nieuwe wet dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die wel rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Oproepkrachten

Oproepcontracten (nuluren en min/max contracten) zijn arbeidscontracten waarbij arbeid wordt verricht nadat werknemer daarvoor door de werkgever wordt opgeroepen (zoals bijvoorbeeld in de horeca). Oproepkrachten moeten minstens 4 werkdagen van tevoren worden opgeroepen. Wordt het werk vervolgens afgezegd, dan behoudt de oproepkracht recht op loon over de oproep.

WW-premie

De WW-premie wordt voor werkgevers lager als ze een werknemer een vast contract aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.