Ontslag bij reorganisatie

arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Recent maakte Blokker bekend dat er een grote ontslagronde zal plaatsvinden. Er zullen waarschijnlijk 1900 arbeidsplaatsen verdwijnen en zo’n 200 vestigingen zullen gesloten worden. Blokker wil zich beperken tot één winkelformule, Blokker, en zal de ketens Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker afstoten. Er zullen ontslagen vallen in de winkels van Blokker en Marskramer, bij distributie en op het hoofdkantoor. In de afgelopen twee jaar zijn er al honderden arbeidsplaatsen komen te vervallen. De aankondiging van de reorganisatie, die volgt op eerdere reorganisaties en ontslagrondes, heeft een grote impact op de werknemers.

In de komende maanden zal Blokker verder uitwerken welke winkels gesloten worden en wat de gevolgen voor het personeel zijn. Blokker geeft aan dat zij de overige winkels met behoud van werkgelegenheid wil verkopen. Het is de vraag of dit realistisch is. Het is te verwachten dat ook na verkoop van die winkels arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

Sociaal plan

Bij een grote reorganisatie, zoals die bij Blokker, wordt er een sociaal plan opgesteld. Wat is een sociaal plan? In het sociaal plan worden onder andere afspraken gemaakt over de ontslagdatum, de ontslagvergoeding (transitievergoeding), outplacement, herplaatsing en begeleiding van werk naar werk. De Ondernemingsraad en de vakbonden zijn betrokken bij de totstandkoming van een sociaal plan.

Het plan van Blokker

Het huidige sociaal plan van Blokker loopt nog tot 1 juni 2018. Blokker zal moeten proberen werknemers binnen of buiten Blokker te herplaatsen. Gelet op de bedrijfseconomische situatie en het grote aantal werknemers dat moet afvloeien, is de verwachting dat er niet veel werknemers worden herplaatst. Deze werknemers zullen ontslagen worden. Op grond van het sociaal plan hebben deze werknemers recht op een afvloeiingsregeling.

Onzekere tijd

De werknemers van Blokker gaan dus een onzekere tijd tegemoet. Blokker is aan zet om haar werknemers te informeren over de gevolgen van de reorganisatie. Werknemers, die niet bij Blokker werkzaam kunnen blijven, raad ik aan om goed na te gaan of Blokker de ontslagregels en het sociaal plan correct toepast.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: De wijzigingen in de ketenregeling 

Lees ook onze blog: Ontslag op staande voet wegens privé internetten

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.