Erfenis: aanvaarden of verwerpen?

indexering alimentatie advocaat

Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen.

Zuiver of beneficiair aanvaarden

Het aanvaarden van een nalatenschap kan op twee manieren plaatsvinden. Een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. Bij zuivere aanvaarding erft u zowel de bezittingen als de schulden van de overleden persoon. Als de schulden niet betaald kunnen worden vanuit de nalatenschap, dan zal u zelf de schulden moeten voldoen. U aanvaardt de erfenis dus zonder voorbehoud. Dit is een groot verschil met de beneficiaire aanvaarding. Bij de beneficiaire aanvaarding aanvaardt u de erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. In het geval van beneficiaire aanvaarding is de erfgenaam niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap indien de schulden de bezittingen overtreffen.

Verwerpen

U kunt er ook voor kiezen de nalatenschap te verwerpen. Door het verwerpen van de nalatenschap heeft u geen aanspraken meer op de nalatenschap en bent u niet meer betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Is uw keuze altijd onherroepelijk?

De hoofdregel is dat een erfgenaam niet meer kan terugkomen op een gemaakte keuze. De wetgever heeft hierop slechts één uitzondering gemaakt. Deze uitzondering is opgenomen in artikel 4:194a BW. Het artikel biedt erfgenamen bescherming tegen onverwachte schulden, die ten tijde van de zuivere aanvaarding niet bekend waren. In die gevallen kan de kantonrechter, op verzoek van de erfgenamen, de erfgenamen machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Let op: het verzoek moet binnen drie maanden na ontdekking van de schuld door de erfgenamen bij de kantonrechter zijn ingediend.

De bepaling biedt geen mogelijkheid om een eerdere verwerping ongedaan te maken en de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. Dat heeft op 7 juni 2017 de kantonrechter van de rechtbank Roermond geoordeeld. Een verzoek van een aantal erfgenamen om een verwerping van de nalatenschap ongedaan te maken, zodat de nalatenschap alsnog beneficiair kon worden aanvaard, werd door de kantonrechter afgewezen.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.