Elke vader moet alimentatie voor zijn kind betalen

Elke vader moet alimentatie betalen

De wetgever heeft als uitgangspunt genomen dat de biologische vader bij dient te dragen in de het levensonderhoud van een minderjarig kind. Men wil namelijk voorkomen dat een biologische vader die weigert het kind te erkennen vervolgens van zijn verplichtingen wegloopt en dat het kind daar de dupe van wordt.

Onderhoudsplicht

Het maakt voor de verplichting om bij te dragen niet uit of het kind wel of niet erkend is. Ook wanneer een vader zijn kind niet heeft erkend, is hij onderhoudsplichtig.

Grote steden jagen op vaders van niet-erkende kinderen. Bijstandsmoeders worden onder druk gezet om de naam van de verwekker van hun kind te noemen, zodat de gemeenten een financiële bijdrage bij hem kunnen verhalen.

Zelfs spermadonoren lopen het risico alimentatie te moeten betalen. De verwekker van hun kind, de biologische vader, kan om een financiële bijdrage gevraagd worden.

In beginsel moet dus elke vader bijdragen in de kosten van zijn kind.

Hoeveel alimentatie

Hoeveel alimentatie een vader moet en kan betalen verschilt per geval. Nadat de behoefte van het kind is bepaald, zal worden gekeken met welk deel de vader kan bijdragen in de kosten en welk bedrag hij aan alimentatie behoort te voldoen aan de moeder. Indien de vader een deel van de zorg van kind op zich neemt, wordt hier natuurlijk rekening mee gehouden bij de bepaling van de kinderalimentatie. Indien een alimentatieplichtige de alimentatie niet betaalt terwijl de rechter dit wel heeft bepaald, kan het LBIO opdracht worden gegeven tot inning over te gaan.

Scheidingsadvocaat

Draagt de vader van uw kind nog niet bij aan de kosten, dan kan hij hierop worden aangesproken. De alimentatie wordt namens u verzocht en door de rechtbank vastgelegd. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Wij kunnen u van dienst zijn.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Lees ook onze blog: Verbod van kind op Facebook

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.