Elk jaar verhoogt de overheid uw alimentatie (indexering)

Elk jaar verhoging alimentatie indexering partneralimentatie kinderalimentatie Visie Advocaten Alkmaar

Elk jaar verhoogt de overheid de alimentatiebedragen met een bepaald percentage. Dit heet indexering van alimentatie. De overheid maakt in november bekend hoeveel procent u meer betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Rekenvoorbeeld alimentatie indexering

De indexering wordt bij het alimentatiebedrag van 2022 opgeteld. U vermenigvuldigt de oude bijdrage met 1,034. Werd er in 2022 maandelijks € 500,- betaald, dan is de nieuwe bijdrage € 517,-.

De alimentatieplichtige, de betaler, moet deze verhoging zelf doorvoeren.

Uitrekenen geïndexeerde alimentatie

Op de site van het LBIO kunt u de geïndexeerde alimentatie gemakkelijk berekenen.
Voert u hierbij het jaartal van de beschikking (grosse) in en het door de rechter vastgestelde bedrag.

Niet elk jaar gelijk

De verhoging verschilt per jaar. In 2022 was het percentage lager, namelijk 1,9%. In het jaar 2021 bedroeg het 3%.  In 2020 bedroeg de index 2,5% voor alimentatie.

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Altijd?

De verplichting tot indexeren volgt uit de wet. Het geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Enkel in het geval de wettelijke indexering bij overeenkomst of door een rechterlijke uitspraak expliciet is uitgesloten, hoeft deze niet te worden betaald. Samen kunnen je dus afspreken dat er niet geïndexeerd wordt.

Terugwerkende kracht

Kan je de indexering van alimentatie met terugwerkende kracht vorderen? Ja, dit kan. De alimentatie wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd. Dit houdt in dat het bedrag elk jaar met een bepaald percentage verhoogd wordt.

Wijziging alimentatie 

Wilt u weten of het huidige bedrag aan kinderalimentatie of partneralimentatie nog juist is, dan kunnen wij met u bespreken of er een wijziging van de alimentatie kan plaatsvinden (volgens wettelijke regels), de berekening maken en met u of jullie bespreken.

Ons kantoor kan vervolgens een aanvulling/wijziging bij het ouderschapsplan opstellen dan wel een verzoekschriftprocedure tot vaststelling of wijziging van alimentatie bij de rechtbank indienen.

Voor de procedure heeft u een advocaat nodig.

Verzoekschriftprocedure

Onze advocaten kunnen voor u een verzoekschrift bij de rechtbank indienen om de alimentatie bij te laten stellen.  Ook voor het voeren van verweer tegen verzoeken tot vaststelling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie kunt u contact opnemen met Tijn Buers Bakker van Visie Advocaten. Tijn  is te bereiken op telefoonnummer 072-201 30 40. U kunt ook een e-mail zenden aan buersbakker@visieadvocaten.nl, waarna hij contact met u opneemt.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrechtarbeidsrechthuurrecht en vastgoedbelastingrechtincasso en beslagfaillissementsrechtfamilierechterfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.