Is een betalingstermijn van meer dan 60 dagen verleden tijd?

betalingstermijn incasso

Welke betalingstermijn kan je overeenkomen? Als er niets wordt afgesproken tussen partijen moet een factuur binnen dertig dagen worden voldaan. Een betalingstermijn van 60 dagen is toegestaan, maar dan moeten partijen dit wel met elkaar afspreken. Een nog langere betalingstermijn is alleen toegestaan als partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen en de termijn niet nadelig is voor één van beide partijen.

De praktijk

In de praktijk komen betalingstermijnen van 90 en soms 120 dagen voor. Meestal worden deze lange betalingstermijnen gehanteerd door grote ondernemingen die zaken doen met kleinere ondernemingen, zoals onderaannemers. Deze grote ondernemingen hebben een sterke onderhandelingspositie en mede uit commercieel oogpunt gaan kleine ondernemers vaak akkoord met lange betalingstermijnen.

Doordat de facturen laat worden voldaan, kunnen ondernemingen in financiële problemen komen. De wetgever heeft een einde willen maken aan de door grote ondernemingen opgelegde lange betalingstermijnen.

Betalingstermijn 60 dagen

Op 1 juli 2017 treedt de “Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen” in werking. Na 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen betalingstermijnen afspreken van meer dan 60 dagen. Als partijen toch een langere termijn overeenkomen is dat in strijd met de wet en zal de betalingstermijn omgezet worden naar 30 dagen. Indien de factuur na 30 dagen nog niet is voldaan, dan is van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Let op

Deze regeling geldt alleen voor grote ondernemingen die zaken doen met MKB en zelfstandig ondernemers zoals leveranciers en dienstverleners.

ADVOCAAT IN ALKMAAR

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht en contractrecht.  Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.