Beslag leggen, hoe werkt het?

beslag leggen, conservatoir beslag, executoriaal beslag, leggen van beslag, beslaglegging

Indien een schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen deze verplichtingen worden afgedwongen. Dit kan door middel van “beslaglegging”. Hier zijn verschillende vormen voor. Het is een behoorlijk drastische maatregel om een schuld te kunnen vorderen. Doorgaans wordt dit ook wel een “executiemaatregel” genoemd. De wet maakt onderscheid in twee soorten vormen van beslaglegging: conservatoir beslag en executoriaal beslag.

CONSERVATOIR BESLAG

Het conservatoir beslag is het leggen van beslag op (een deel van) het vermogen van een schuldenaar. Het beslag wordt nog vóór het starten van een gerechtelijke procedure gelegd en dient ter verzekering van de betaling van een onbetaalde vordering. Het woord ‘conservatoir’ is afgeleid van het werkwoord conserveren dat ‘bewaren’ betekent. De goederen waarop conservatoir beslag wordt gelegd worden bewaard totdat de rechter in een vonnis uitspraak heeft gedaan. Voor het instellen van conservatoir beslag is het inschakelen van een advocaat verplicht. De advocaat vraagt de rechter namelijk toestemming om het beslag te leggen. Een deurwaarder voert het beslag uit.

EXECUTORIAAL BESLAG

Bij executoriaal beslag is er al een gerechtelijke procedure gevoerd, maar weigert de schuldenaar, ondanks het vonnis, nog steeds om te betalen. Het woord ‘executoriaal’ is afgeleid van het woord ‘executeren’. Met andere woorden betekent dit ‘ten uitvoer leggen’. De rechter heeft in een vonnis al geoordeeld dat de schuldenaar over dient te gaan tot betaling. Een deurwaarder kan met dit vonnis of met een beschikking vervolgens overgaan tot het leggen van executoriaal beslag. Het doel van dit beslag ziet erop om met de goederen van de schuldenaar de vordering te kunnen voldoen uit de verkregen opbrengsten.

EXECUTORIALE TITEL

Een deurwaarder mag en kan alleen overgaan tot conservatoir beslag of executoriaal beslag als hij beschikt over een executoriale titel. Hierbij valt te denken aan een vonnis, beschikking of dwangbevel. Dit document dient een deurwaarder altijd aan de schuldenaar te betekenen. Indien er boven de executoriale titel niet staat “In naam der Koning” is de deurwaarder niet bevoegd om executoriaal beslag te leggen en over te gaan tot verkoop van de goederen.

WAAR MAG BESLAG OP WORDEN GELEGD?

Een deurwaarder kan op verschillende onderdelen beslag leggen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
– Beslaglegging op roerende zaken, te denken aan een auto, voorraad of inventaris;
– Beslaglegging op loon of het saldo van een bankrekening;
– Beslaglegging op onroerende zaken, zoals een woning. Bij beslag op een woning maakt de deurwaarder een proces-verbaal op. Dit wordt vervolgens ingeschreven bij het Kadaster. Hierdoor is de beslaglegging op de woning openbaar geworden. De schuldenaar heeft dan niet langer de mogelijkheid om de woning te verkopen.

EXECUTORIAAL DERDENBESLAG

Een deurwaarder kan ook beslag leggen op goederen of tegoeden van de schuldenaar die hij of zij bij derden heeft. Deze derden hebben dan wel niets te maken met de schuld van de schuldeiser, maar zijn wel verplicht de goederen of tegoeden af te geven aan de deurwaarder.

Enkele voorbeelden van executoriaal derdenbeslag zijn:
– Loonbeslag;
– Bankbeslag;
– Goederen die bij derden staan, bijvoorbeeld een boot of een caravan in de stalling.

BESLAGVRIJE VOET

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van een schuldenaar waar geen beslag op gelegd mag worden. Een schuldenaar moet namelijk wel voldoende geld overhouden om in de basiskosten van het levensonderhoud te kunnen voorzien. Een schuldenaar heeft recht op beslagvrije voet indien er beslag is gelegd op terugkerende inkomsten zoals: loon, uitkeringen, alimentatie en zorg- en huurtoeslag.

Advocaat in Alkmaar

Het team van advocatenkantoor Visie Advocaten in Alkmaar biedt juridische hulp op maat en werkt op de manier die bij u past. Met een frisse blik en proactief. Visie Advocaten richt zich op het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht en vastgoed, belastingrecht, incasso en beslag, faillissementsrecht, familierecht, erfrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en op het opstellen van een zakelijke overeenkomst. Een modern advocatenkantoor met jarenlange ervaring in adviseren en procederen.

 

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents
  Familierecht

  Hoeveel alimentatie kan een ZZP’er betalen?

  De draagkracht van ZZP’ers is niet altijd eenvoudig vast te stellen.   Een ZZP’er is ondernemer en het inkomen verschilt meestal per periode. Soms is

  bouwrecht, tekortkoming, vastgoed, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, huurovereenkomst
  Contractenrecht

  Ontbinding koopovereenkomst vanwege komst huurders

  Een belangrijk rechtsbeginsel in het contractenrecht is het uitgangspunt “pacta sunt servanda”, wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. In de praktijk komt het helaas

  Heeft u een juridische vraag?

  Wij bellen u binnen één werkdag terug!

  • Voer een nummer in van 12 tot 14.