Advocaat Strafrecht

Een advocaat strafrecht van Visie Advocaten kan u verdedigen wanneer u van een strafbaar feit verdacht wordt en bij de rechter dient te verschijnen. Wij behartigen uw belangen en pleiten voor de beste uitkomst. Is uw rijbewijs ingevorderd en is het bezit voor u onmisbaar? Wij vragen het snel voor u terug.

Wij behandelen diverse soorten strafzaken, waaronder:

-Drugszaken (handel in drugs / hennepkwekerij)
-Ontnemingsvordering wederrechtelijk verkregen voordeel
-Vermogensdelicten (diefstal, verduistering, heling)
-Verkeerszaken (aanrijding / ongeval / alcohol / snelheid)
-Geweldsdelicten (openlijke geweldpleging, mishandeling, vernieling, bedreiging)
-Delicten met betrekking tot wapens en munitie (bezit en handel)