Incassorecht en beslagrecht

Onze advocaten incasseren snel en daadkrachtig uw vorderingen. Wordt uw factuur niet voldaan? Laat geen tijd verloren gaan door een juiste aanpak onderbouwd met gedegen kennis van incassorecht en beslagrecht.

Als ondernemer wilt u zich bezighouden met de dagelijkse bedrijfsvoering. Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf de kop kosten. Dat betekent dat met beleid moet worden omgegaan met de incasso van openstaande facturen. Wij incasseren snel en daadkrachtig uw vorderingen. Maar ook met de juiste toonzetting. Wij starten met een goede sommatiebrief. Hierin worden naast de hoofdsom, verschuldigde rente ook de buitengerechtelijke incassokosten genoemd waar u recht op heeft. Indien nodig starten wij een incassoprocedure en leggen beslag ter verzekering van verhaal.

Visie Advocaten adviseert bedrijven, ondernemers en particulieren bij een efficiënt incassobeleid en bij het inzetten van gerechtelijke procedures.

U kunt daarbij denken aan:

Incasso 

- Het voeren van (kort geding) incasso procedures
- Buitengerechtelijk incasseren van geldvorderingen
- Executiemaatregelen

Beslag

- Het leggen van conservatoir beslag en executoriaal beslag
- Het leggen van derdenbeslag
- Uitwinning van gelegde beslagen
- Executiemaatregelen, zoals executoriale verkoop van onroerend goed en inbeslagname van auto’s
- Overige verhaalsrechten
- Het aanvragen van faillissement van de debiteur