ingebrekestelling, belang van een ingebrekestelling, sommatie, aanmaning, sommatiebrief

HET BELANG VAN EEN INGEBREKESTELLING

Bij het sluiten van een overeenkomst kan het voorkomen dat een partij – de schuldenaar – zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. De schuldenaar schiet dan te kort in de nakoming van de overeenkomst en is in beginsel gehouden de schade te vergoeden die de schuldeiser lijdt. De overeenkomst …

HET BELANG VAN EEN INGEBREKESTELLING Lees verder »