Faillissementen

Een overzicht van lopende faillissementen van rechtspersonen die door ons kantoor worden afgewikkeld, vindt u hieronder.

Lopende faillissementen 

- Autobedrijf Zijp B.V. (Faillissementsnummer F.15/18/8)

- Cyrtina B.V. (Faillissementsnummer F.15/18/343)

- Cyrtina Dental Group B.V. (Faillissementsnummer F.15/19/60)

- Energyra B.V. (Faillissementsnummer F.15/19/70)

- Freres Mode V.O.F. (Faillissementsnummer F.15/18/49)

- Joen Sjoes B.V. (Faillissementsnummer F.15/19/41)

- MC Fabricage B.V. (Faillissementsnummer F.15/17/309)

- Naina B.V. (Faillissementsnummer F.15/17/250)

- PG Facilities B.V (Faillissementsnummer F.15/17/231)

- Remedium B.V. (Faillissementsnummer F.15/18/206)

- Reus Tegelwerken B.V. (Faillissementsnummer F.15/18/311)

- Vedezet Holding B.V. (Faillissementsnummer F.15/19/61)

- Wedding Agents V.O.F. (Faillissementsnummer F.15/17/303)

Vordering indienen

U kunt uw vordering ter verificatie rechtstreeks indienen door een e-mail te zenden aan: faillissementen@visieadvocaten.nl

Geef duidelijk aan in welk faillissement u uw vordering indient.

Neem in uw bericht in ieder geval de volgende gegevens op:
- het bedrag van uw vordering (btw afzonderlijk vermelden);
- de aard van uw vordering (koop, huur, etc.);
- uw eventuele aanspraken (voorrecht, pand, hypotheek, retentierecht, eigendomsvoorbehoud etc.).

Zend van uw vordering en eventuele aanspraken bewijsstukken mee (factuur, overeenkomst etc.).  Zonder deze stukken kan de curator/bewindvoerder uw vordering niet beoordelen.

Faillissementsverslagen

Op grond van de Faillissementswet worden periodiek openbare verslagen opgesteld met als doel de rechter-commissaris, crediteuren en overige belanghebbenden te informeren.

Voor de publicatie van de faillissementsverslagen verwijzen wij u graag naar: insolventies.rechtspraak.nl

Het Centraal Insolventieregister is een openbaar register van de rechtbank. In dit register vindt u gegevens over faillissementen. U kunt bijvoorbeeld opzoeken of een bedrijf failliet is. Of dat een bedrijf uitstel (surseance) van betaling heeft gekregen van de rechter. In het register kunt u ook opzoeken of iemand is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp).